DTP

DTP (Desktop Publishing) – przygotowanie za pomocą komputera materiałów, które będą powielane metodami poligraficznymi lub elektronicznymi.